Te Rūnanga O Ngāti Manawa Trust

Ngāti Manawa
Tawhiuau te Maunga
Rangitaiki te Awa
Rangipo te wehenga o te Tuna
Ngāti Manawa te Iwi
Tangiharuru te Tangata

Ngāti Manawa are descended from Apa-hāpai-taketake, Tangiharuru and his unions with his four wives takuate, Kuranui, Karuroa, and Kuraiti. Their rohe is situated in the Central Bay of Plenty and extends from their sacred mountain Tawhiuau to the east, Waitehouhi to the west, Raepohatu to the north and Otamatea junction to the south.

View Te Rūnanga O Ngāti Manawa Trust website at www.manawakotokoto.co.nz

Search

Added to basket

CheckoutContinue shopping