Tēnā Koutou Katoa

Homai he wai hei horoi i onamata, he kāretu hei whakareka i inamata, he hongi hei mihi atu i anamata; Tihei mauri ora.
 
E ngā mana, e ngā reo, e ngā whakataukī a ngā mātua tipuna; kia ora rawa atu koutou katoa.  Tēnei te ngākau koa me te manawa reka e tuku atu nei kia koutou i tēnei ko te pai tukutuku mē kī  a Te Kete rokiroki ā ngā iwi o te ngākau o te ika; arā - Central North Island Iwi Holdings Limited (CNIIHL).
Nō reira, e rere rā taupae atu e taku manu kōrero; tuia te whenua kia rākai, ruia te kupu kia awe te weri, huia te tangata kia ngātahi.
 
Ka huri
Chairman

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2007, Ngai Tuhoe, Ngāti Tuwharetoa, Ngāti Whare, Ngāti Rangitihi and Ngāti Whakaue came together to form the Central North Island (CNI) Iwi Collective. They were joined by Ngāti Manawa, Raukawa and affiliate group Te Pumautanga O Te Arawa in 2008.  These eight iwi, as the CNI Iwi Collective, signed a final settlement with the Crown in June 2008. 

 

On 1 July 2009, the whenua, accumulated rentals and other settlement assets were transferred back for the benefit of all Collective members.

The CNI Iwi Collective today, is a confederation of eight iwi from the central North Island(CNI) region:

These iwi came together to settle their claims to forest lands in the CNI, achieving ground-breaking success with its settlement with the Crown which took effect on 1 July 2009.  The vast majority of settlement land is part of Kaingaroa forest.  The Collective’s intention is to continue working together beyond July 2009, to make the most of our shared whāinga and tikanga (goals and values), and the combined strength that has made the Collective a force to be reckoned with and respected.