Board of Directors & Staff

 The Board of Directors for CNI Iwi Holdings Ltd is (in no particular order):

 • Ngāti Whare Holdings Ltd - David Bronco Carson (Deputy Chair), Rick Braddock 
 • Tūwharetoa Settlement Trust - Temuera Hall, Rakeipoho Taiaroa
 • Raukawa Settlement Trust - Jon Stokes, Vanessa Eparaima 
 • Tuhoe - Te Uru Taumatua - Brian Takurua, Te Hau Tutua
 • Te Rūnanga O Ngāti Manawa Trust - Maramena Vercoe, Laurie Porima 
 • Te Mana O Ngāti Rangitihi Trust - Ken Raureti
 • Te Komiti Nui O Ngāti Whakaue  - Katie Paul, Anaru Te Amo
 • Te Pumautanga O Te Arawa Trust - Eru George, Alan Skipwith (Chairperson)

Crown Observer:

 • Paul Jackson

Chairperson:

 • The current elected Chairperson is Alan Skipwith of Te Pumautanga O Te Arawa
 • The current elected Vice Chairperson is David Bronco Carson of Ngāti Whare Holdings Ltd

Staff:

 • Dawn Paewhenua - Senior Administration Manager